Implantaten

Draagt u al lang een kunstgebit? Misschien gaat uw gebitsprothese dan wel steeds losser zitten. Dat komt doordat de onderkaak/rand slinkt. Een loszittende gebitsprothese kan pijn veroorzaken. Soms is het een goede oplossing om implantaten te nemen.

Een implantaat is een kunstwortel. Die wordt in de kaak geplaatst op de plek waar vroeger uw tanden en kiezen stonden. Uw kunstgebit wordt op de implantaten bevestigd. Het grote voordeel: de implantaten bieden houvast aan uw gebitsprothese. Die zit voortaan weer goed vast. U heeft voor een compleet gebit slechts twee of vier implantaten nodig.

Kaakchirurg

De tandprotheticus werkt bij aanbrengen van een implantaat samen met een kaakchirurg en een tandarts-implantoloog. De tandprotheticus verzorgt het uitneembare deel, ofwel het kunstgebit. De kaakchirurg of de tandarts-implantoloog plaatst de implantaten in de kaak.

U maakt ongeveer zes afspraken met de tandprotheticus. Die zijn onder meer bedoeld om zorgvuldig het kunstgebit aan te meten op de implantaten.

Nadat de implantaten zijn ingebracht, heeft uw bot twee tot vijf maanden nodig om vast te groeien rond het implantaat. U kunt weer onbezorgd lachen, eten en praten.

Een implantaat is gemaakt van titanium dit wordt niet door het lichaam afgestoten. Het implantaat heeft een doorsnee van ongeveer vier millimeter en is tien tot zestien millimeter lang. Een implantaat wordt onder plaatselijke verdoving geplaatst en biedt houvast aan het uiteindelijke kunstgebit. Vaak worden de implantaten in de onderkaak geplaatst en zelden in de bovenkaak.

klik

De verwijzing

De tandprotheticus en tandarts- implantoloog werken op het gebied van de implantologie nauw samen.

In veel gevallen komt het voor dat u voor het eerste consult bij de tandprotheticus terecht komt. Na beoordeling van uw mond en het bespreken van het te volgen behandelplan wordt u verwezen naar de tandarts- implantoloog. Als u geïmplanteerd bent dan zal de tandarts- implantoloog de tandprotheticus inlichten over de stand van zaken en u terug verwijzen op het moment dat de implantaten geheel vast zitten in het bot en de tandprotheticus uw gebit kan gaan maken.